Adam Maják

Bachelor's thesis

Nástroj pro vizuální modelování cílů.

Goal oriented Visual Modeling Tool
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zoznámenie sa so základnými notáciami pre modelovanie cieľov, ktoré v súčasnej dobe poznáme. Tieto vedomosti nám ďalej pomôžu pri návrhu a následnej implementácii online nástroja na modelovanie cieľov, čo bude predstavovať nástroj s vopred definovanými objektami, ktoré bude možné ďalej modifikovať podľa požiadaviek používateľa. Nástroj bude využívať ASP.NET framework …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to get acquainted with the basic notations for currently known goals modeling. This knowledge will further help us in the design and subsequent implementation of the online modeling tool, what will be a tool with predefined objects, that can be further modified according to the user’s requirements. The tool will use the ASP.NET framework and for visual work with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Svatopluk Štolfa
  • Reader: David Ježek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Theses on a related topic