Bc. Jiří Ošlejšek

Bakalářská práce

Regulace topení

Heat regulator
Anotace:
Cílem této práce bylo navrhnout a následně zkonstruovat řídící jednotku pro regulaci teplovodního podlahového topení. Tato práce řeší obecnou problematiku měření teplot, samotné řízení a odladění regulace teploty dle vstupních informací. Dále je zde řešeno využití dvou zdrojů tepla - kotel na dřevo a kotel na zemní plyn.
Abstract:
The target of this work was proposed and subsequently constructed control unit for regulations of heat line floor heating. This work solves general issues of temperature measuring, individual control and debug of temperature regulation, according to inputs informations. Subsequently is solved using of two heat resources - boiler for wood and boiler for natural gas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rozsíval

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ošlejšek, Jiří. Regulace topení. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika

Práce na příbuzné téma