Bc. Tomáš Štaud

Bakalářská práce

Možnosti využití dat mobilních operátorů v konceptu Smart City

Mobile phone data in the Smart City concept
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím polohových dat mobilních operátorů v konceptu Smart City se zaměřením na Brno. Data mobilních operátorů mají využití v širokém spektru odvětví při zkoumání časoprostorových změn obyvatelstva. V první části práce jsou popsány různé typy dat s ukázkami využití v českých i světových studiích, následně je rozebrán koncept Smart City. Následuje popis a zhodnocení dostupných …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use of position data from mobile operators in the concept of Smart City with focus on city Brno. Mobile operator data can be used in a wide range of disciplines to analyse spatio-temporal changes of population. In the first part of the thesis, different types of mobile data are presented together with some examples of use in world and Czech studies. It is followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Mgr. Dajana Snopková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta