Tamara Limburská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Analýza vícezdrojového financování NNO Domov Sue Ryder, z. ú. - příklad dobré praxe

Anotácia:
Absolventská práce seznamuje čtenáře se způsoby a nástroji vícezdrojového financování, které nestátní neziskové organizace, poskytující sociální služby mohou využít při získávání finančních prostředků z různých zdrojů. Na příkladu dobré praxe NNO Domova Sue Ry-der představuje praktickou aplikaci těchto metod v nestátní neziskové organizaci, poskytující sociální služby.
Abstract:
The graduate thesis acquaints the reader with the methods and tools of multisource funding, which can be used for financing of non-government non-profit organizations help in obtaining funding from various sources. Based on the good practice of the NGO Domov Sue Ryder, it presents practical applications of these methods in a non-government non-profit organization providing social services.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Ester Danihelková
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc