Lucie Rezková

Bakalářská práce

Veřejné zájmy v procesech územního plánování a jejich vliv na oceňování majetku

Public Interests in Spatial Planning and Its Influence on Valuation of Property
Anotace:
Obsahem práce je vysvětlení pojmu veřejný zájem. Popis pozemků, staveb a zařízení, která jsou zřizována ve veřejném zájmu – veřejná infrastruktura. Uplatňování veřejné prospěšnosti v územním plánování a s tím spojené právní pojmy. V závěru teoretické části je vyhodnocen vliv veřejného zájmu na oceňování majetku. V praktické části jsou zpracovány dvě ocenění – bytu a administrativní budovy. V analytické …více
Abstract:
The content of the thesis is an explanation of the concept of public interest. Description of land, buildings and facilities set up in the public interest - public infrastructure. Application of public utility in spatial planning and related legal notions. At the end of the theoretical part is evaluated the influence of public interest in property valuation. In the practical part are processed two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Roman Vodný, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku