Bc. Lucie Jarošová

Master's thesis

Psychická zátěž studentů středních zdravotnických škol při praktické výuce

Mental stress students of secondary medical schools in practical training
Abstract:
Autor práce: Bc. Lucie Jarošová Instituce: Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání Poříčí 7, 603 00 Brno Obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy Navazující magisterské studium Název práce: Psychická zátěž studentů středních zdravotnických škol při praktické výuce Typ práce: Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. Počet …more
Abstract:
ANNOTATION Author of thesis: Bc. Lucie Jarošová Institution: Masaryk University in Brno, Faculty of Education Department of Physics, Chemistry and Vocational Education Poříčí 7, 603 00 Brno Field of study: Secondary School Teacher Training for specialized Subjects Follow-up Master’s degree Thesis title: Mental Stress Students of Secondary Medical Schools in Practical Training Type of thesis: Diploma …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools