Dominika PLEVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Přístup "harm reduction" v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkách

Harm reduction approach in social work with substance misusers
Anotace:
Tématem práce je přístup ?harm reduction? v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkách. Práce obsahuje teoretický popis základních pojmů, které souvisí s drogovou problematikou, základní rozdělení a popis účinků v současné době nejužívanějších nealkoholových návykových látek. Následuje téma drogové politiky, obsahující informace o evropské a české drogové scéně. Dále navazuje …více
Abstract:
The theme of this thesis is the harm reduction approach in social work with substance misurers. The thesis includes theoretical description of basic concepts which are linked to drug phenomenon, fundamental distinctions and description of the effects of currently the most commonly used non-alcoholic drugs. Following is a topic of drug policy containing information about european and czech drug scene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2013
Zveřejnit od: 15. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Lindovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLEVÁKOVÁ, Dominika. Přístup "harm reduction" v sociální práci s lidmi závislými na nealkoholových návykových látkách. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce