Bc. Jana Němečková

Diplomová práce

Zřizování pěších zón ve městech a jejich vliv na obchodní obrat

Establishment of pedestrian zones in cities and their impact on turnover
Anotace:
Diplomová práce Zřizování pěších zón ve městech a jejich vliv na obchodní obrat se zaměřuje na popis zahraničních studií, týkajících se přetváření veřejných prostorů. Důraz je přitom kladen na projekty s pěšími zónami, které podněcují obyvatele k častějším návštěvám daného místa. Tímto způsobem poté vznikají živá města, ve kterých jsou občané spokojeni. V práci jsou popsány zahraniční případové studie …více
Abstract:
The diploma thesis Establishment of pedestrian zones in cities and their impact on turnover is focused on description of foreign studies, concerning reallocation of public spaces, mainly pedestrian zones projects, which encourages people to frequent using of these places (more walkability). This results in liveable cities with satisfied citizens. Practical part of this paper, based on description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Michal Veselý
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta