Bc. Miroslava Matoušová

Diplomová práce

Využití tabule SMART Board v edukaci žáků se středně těžkou mentální retardací

Use SMART Board in the education of pupils with moderate mental retardation
Anotace:
Diplomová práce pojednává o využití interaktivní tabule SMART Board v edukaci žáků se středně těžkou mentální retardací. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu středně těžká mentální retardace, legislativu ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, způsoby vzdělávání, kompetence, metody vzdělávání a didaktické prostředky v edukaci žáků se středně těžkou mentální retardací. V práci …více
Abstract:
This thesis examines the use of SMART Board interactive board in the education of pupils with moderate mental retardation. The theoretical part focuses on the definition of the term moderate mental retardation, legislation in the education of pupils with special educational needs, methods of training, competence, methods of learning and teaching resources in the education of pupils with moderate mental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta