Bc. Ivana Tomaničková

Diplomová práce

Šifrovanie nad dátovou vrstvou Kentico CMS

Encryption over the Kentico CMS data layer
Abstract:
This thesis describes the way of increasing of security level of data protection in Kentico Content Management system (CMS), considering potential attackers have access to the database or to the project files on a hard disk. The theoretical part includes analysis of commonly used encryption algorithms and their properties, considering their usage in web applications without significant decreasing of …více
Abstract:
Diplomová práca popisuje spôsob zvýšenia bezpečnosti dát v publikačnom systéme Kentico CMS vzhľadom k potenciálnym útočníkom majúcim prístup k dátam v databáze alebo k súborom projektu uložených na disku. Teoretická časť spočíva v rozbore bežne používaných šifrovacích algoritmov a ich vlastností pre toto použitie vzhľadom k zachovaniu výkonu aplikácie. Súčasne popisuje možnosti bezpečného uloženia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.