Zdeněk STRAKA

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni v Lipové ulici, s garážemi v suterénu

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním zjednodušené projektové dokumentace na úrovni dokumentace pro stavební povolení ke stavbě bytového domu v ulici Lipová v Plzni. Projektová dokumentace dále obsahuje statický návrh vybraných konstrukcí.
Abstract:
An elaboration of project documentation for the construction of an apartment building with basement garages on Lipova Street, Pilsen.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKA, Zdeněk. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu bytového domu v Plzni v Lipové ulici, s garážemi v suterénu. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/