Theses 

Perspektivy obchodní politiky EU – Ing. Jana Možná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jana Možná

Diplomová práce

Perspektivy obchodní politiky EU

European Trade Policy Perspectives

Anotace: Cílem diplomové práce „Perspektivy obchodní politiky EU“ je identifikovat a zhodnotit směry budoucího vývoje obchodní politiky Evropské unie. První kapitola se zabývá rolí jednotlivých institucí EU při utváření a realizaci Společné obchodní politiky. Druhá kapitola je zaměřena na vztah Společné obchodní politiky se Společnou zemědělskou politikou, Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a Rozvojovou politikou. Třetí kapitola popisuje a hodnotí scénáře předpokládaného budoucího vývoje Společné obchodní politiky.

Abstract: The aim of the thesis “European Trade Policy Perspectives” is to identify and evaluate future developments of EU trade policy. The first chapter deals with the role of the institutions of the EU in shaping and implementing the Common Commercial Policy. The second chapter focuses on the relationship between the EU trade policy and Common Agricultural Policy, Common Foreign and Security Policy and Development Policy. The third chapter describes and evaluates the scenarios expected future development of the Common Commercial Policy.

Klíčová slova: Společná obchodní politika, instituce EU, vnější vztahy, politiky EU, budoucí vývoj, Common Commercial Policy, EU institutions, external relations, EU policies, future development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Monika Jandová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Rosenberg

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 15:27, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz