Mgr. Bc. Hana Kubová

Diplomová práce

Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze

Image of Transfer and Czech-German Relations in Contemporary Czech Prose
Anotace:
Diplomová práce Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze se zabývá analýzou naratologických kategorií literární postavy a vypravěče v románech Peníze od Hitlerra (2006) Radky Denemarkové, Vyhnání Gerty Schnirch (2009) Kateřiny Tučkové, Němci (2012) Jakuby Katalpy a Slepá mapa (2013) Aleny Mornštajnové. Doplňující charakter má rozbor motivické výstavby. V první části práce jsou zkoumané …více
Abstract:
The master´s thesis Image of Transfer and Czech-German Relations in Contemporary Czech Prose focuses on analysis of narratological categories of a character and a narrator in novels: Radka Denemarková Peníze od Hitlerra (2006), Kateřina Tučková Vyhnání Gerty Schnirch (2009), Jakuba Katalpa Němci (2012) and Alena Mornštajnová Slepá mapa (2013). The first part of the master´s thesis examines the internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta