Mgr. Bc. Hana Kubová

Master's thesis

Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze

Image of Transfer and Czech-German Relations in Contemporary Czech Prose
Abstract:
Diplomová práce Obraz odsunu a česko-německých vztahů v současné české próze se zabývá analýzou naratologických kategorií literární postavy a vypravěče v románech Peníze od Hitlerra (2006) Radky Denemarkové, Vyhnání Gerty Schnirch (2009) Kateřiny Tučkové, Němci (2012) Jakuby Katalpy a Slepá mapa (2013) Aleny Mornštajnové. Doplňující charakter má rozbor motivické výstavby. V první části práce jsou zkoumané …more
Abstract:
The master´s thesis Image of Transfer and Czech-German Relations in Contemporary Czech Prose focuses on analysis of narratological categories of a character and a narrator in novels: Radka Denemarková Peníze od Hitlerra (2006), Kateřina Tučková Vyhnání Gerty Schnirch (2009), Jakuba Katalpa Němci (2012) and Alena Mornštajnová Slepá mapa (2013). The first part of the master´s thesis examines the internal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta