Ing. Jana LANGEROVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}

Utilization anaerobic process in technologies cleaning sewage water and mud.
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů. Na začátku je stručný popis metod čištění odpadních vod. Rozsáhle je popsáno biologické anaerobní čištění odpadních vod, procesy, které v něm probíhají, faktory, které jej ovlivňují a reaktory ve kterých proces probíhá. Dále práce popisuje zpracování čistírenských kalů a anaerobní reaktory pro …more
Abstract:
The motivation for writing this thesis is to analyze the use anaerobic processes in technology of sewage and mud cleaning. At the beginning I would like to describe the methods of the sewage cleaning. The main part of this work is about biological anaerobic sewage cleaning methods, the ongoing processes, factors which could affect it and process reactions. The purpose of the next part is to describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2007
Identifier: 5528

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2007
  • Supervisor: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LANGEROVÁ, Jana. Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.