Ing. Jana LANGEROVÁ, DiS.

Bachelor's thesis

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}

Utilization anaerobic process in technologies cleaning sewage water and mud.
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je vyhodnotit využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů. Na začátku je stručný popis metod čištění odpadních vod. Rozsáhle je popsáno biologické anaerobní čištění odpadních vod, procesy, které v něm probíhají, faktory, které jej ovlivňují a reaktory ve kterých proces probíhá. Dále práce popisuje zpracování čistírenských kalů a anaerobní reaktory pro …viac
Abstract:
The motivation for writing this thesis is to analyze the use anaerobic processes in technology of sewage and mud cleaning. At the beginning I would like to describe the methods of the sewage cleaning. The main part of this work is about biological anaerobic sewage cleaning methods, the ongoing processes, factors which could affect it and process reactions. The purpose of the next part is to describe …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2007
Identifikátor: 5528

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2007
  • Vedúci: prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LANGEROVÁ, Jana. Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.