Jana HORNOVÁ

Bachelor's thesis

Stanovení žlučových kyselin na automatickém biochemickém analyzátoru dvěma metodami

Determination of bile acids in an automatic biochemical analyzer by two methods
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá zpracováním literární rešerše na téma stanovení žlučových kyselin a jejich významu v klinické oblasti. Především je zaměřena na porovnání dvou komerčně dostupných laboratorních testů, které jsou založeny na principu fotometricko- enzymatického stanovení. Vyhodnocením získaných dat bude ověřena také stabilita reagencií při měření vzorků. Výsledky stanovené stávající používanou …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the processing of a literature review on the topic of the determination of bile acids and their importance in the clinical area. Above all, it focuses on comparing two commercially available laboratory tests based on the principle of photometric-enzymatic determination. The evaluation of the obtained data will also verify the stability of the reagents when measuring the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Radka Šigutová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORNOVÁ, Jana. Stanovení žlučových kyselin na automatickém biochemickém analyzátoru dvěma metodami. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Service / Health Laboratory Assistant