Bc. Jaroslav Tomšík

Diplomová práce

Evaluace vzdělávacího programu v konkrétním podniku

Evaluation of the education program in a particular company
Anotace:
Cílem diplomové práce „Evaluace vzdělávacího programu v konkrétním podniku“ je zhodnotit vybraný vzdělávací program ve společnosti Siemens, s.r.o. (odštěpný závod Industrial Turbomachinery) a na základě evaluace navrhnout konkrétní doporučení ke zlepšení v oblasti vzdělávání a rozvoje pracovníků. První část obsahuje shrnutí teoretických poznatků o procesu vzdělávání v organizaci, od identifikace vzdělávacích …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis “Evaluation of the education program in a particular company” is to evaluate chosen educational program in Siemens, Ltd. (the filial branch of Industrial Turbomachinery). It suggests recommendations for improvement in education and development of employees. The first part consists of introduction and summary of the theoretical background about the education processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta