Ing. Josef Zachar

Bakalářská práce

Komunikace v obtížných situacích

Communication in complicated Situations
Anotace:
Předložená práce řeší otázky spojené s komunikací. Zaměřuje se přitom na komunikaci v obtížných situacích. Z obecného popisu komunikace přechází na sledování jednotlivých otázek spojených s problematikou jednání v obtížných situacích. K představení tématu využívá nejrozličnějších odborných pramenů v analyticko-kritickém ohledu. Ve vlastním výzkumu se pak zaměřuje na konkrétní otázky spojené s komunikací …více
Abstract:
The theses deals with issues related to communications. It focuses to communication in difficult situations. From a general description of the communication it goes to the describing of individual issues related to problems in difficult situations. The presentation is based on several scientific sources.It describes the theme with analytical and critical respect. In the own research the thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Luděk Vajner
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace