Mgr. Michaela Nováková

Diplomová práce

Vnímání Evropské unie v České republice: Veřejné mínění, image a branding

Perception of the European Union in the Czech Republic: Public opion, image and branding
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vnímáním Evropské unie z pohledu českých občanů. Vzhledem k desetiletému výročí vstupu České republiky do tohoto společenství států poskytuje retrospektivní pohled na vývoj od roku 2004 a analyzuje podrobněji současný stav. Zabývá se image v nejobecnější rovině, představuje 5-dimenzionální model a zkoumá asociace, které si lidé s EU pojí. Zaměřuje se nejen na české představy …více
Abstract:
The thesis deals with Czech citizens’ perception of the European Union. It provides a retrospective evaluation of Czech 10-year membership in the EU, as well as an analysis of its current developments related to the Union. It deals with a general image of the EU, presents a 5-dimensional model and explores associations that may exist in the minds of the people. It focuses not only on the Czech perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií