David JAKEŠ

Bachelor's thesis

Prevence rizikového chování pro mladší školní věk

Prevention of risky behavior for younger school age
Abstract:
Tato bakalářská práce předkládá poznatky týkající se prevence rizikového chování u žáků mladšího školního věku. Rešerše výzkumů a zdrojů zasahuje do oblasti výčtu rizikového chování a zaměřuje se druhy prevence a poradenské pracoviště. Pojednává o propojení tématu do sektoru sociální sféry a zastřešuje odborníky, kteří se zabývají danou problematikou s ohledem na legislativní zakotvení. Druhá část …more
Abstract:
This bachelor's thesis presents findings related to the prevention of risky behavior among pupils of younger school age. The search for research and resources extends to the area of risky behavior and focused on types of prevention and counseling workplaces. It discusses the connection of the topic to the social sphere sector and covers experts who deal with the given issue with regard to legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2024

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAKEŠ, David. Prevence rizikového chování pro mladší školní věk. Olomouc, 2024. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7725g4 7725g4/2
12/4/2024
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.