David JAKEŠ

Bachelor's thesis

Prevence rizikového chování pro mladší školní věk

Prevention of risky behavior for younger school age
Anotácia:
Tato bakalářská práce předkládá poznatky týkající se prevence rizikového chování u žáků mladšího školního věku. Rešerše výzkumů a zdrojů zasahuje do oblasti výčtu rizikového chování a zaměřuje se druhy prevence a poradenské pracoviště. Pojednává o propojení tématu do sektoru sociální sféry a zastřešuje odborníky, kteří se zabývají danou problematikou s ohledem na legislativní zakotvení. Druhá část …viac
Abstract:
This bachelor's thesis presents findings related to the prevention of risky behavior among pupils of younger school age. The search for research and resources extends to the area of risky behavior and focused on types of prevention and counseling workplaces. It discusses the connection of the topic to the social sphere sector and covers experts who deal with the given issue with regard to legislative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAKEŠ, David. Prevence rizikového chování pro mladší školní věk. Olomouc, 2024. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 7725g4 7725g4/2
12. 4. 2024
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.