Mgr. Ivona Králová

Diplomová práce

Anglizismen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Anglicisms in the Frankfurter Allgemeinen Zeitung magazine
Abstract:
The theme of this diploma work is anglicisms in the Internet issue of quality German newspaper the Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.NET. This work is focusing on integration of anglicisms, so called English borrowings in German. It is devided into theoretical and practical section. The theoretical part characterizes expressions which are recieved from English to German. The practical section describes …více
Abstract:
Tématem této diplomové práce jsou anglicismy v internetovém vydání prestižních německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ.NET. Tato práce pojednává o integraci anglicismů, tedy přejatých slov z angličtiny do němčiny. Je rozdělena na část teoretickou, kde jsou determinovány pojmy související s přejímáním slov z angličtiny do němčiny a praktickou, kde jsou popisovány některé lexikologické jevy …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta