Marie Stávková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s Collesovou zlomeninou

Pflegeprozess bei patienten mit Colles-Fractur
Anotace:
ABSTRAKT Stávková, Marie. Ošetřovatelský proces u pacienta s Collesovou zlomeninou. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD., MPH, RS, Praha. 2020. Bakalářská práce nese název Ošetřovatelský proces u pacienta s Collesovou zlomeninou. Teoretická část je zaměřena na etiologii a patofyziologii Collesovy zlomeniny. Dále zahrnuje …více
Abstract:
ABSTRAKT Stávková, Marie. Pflegeprozess bei einem Patienten mit Colles-Fraktur.Medizinische Hochschule, mit Sitz in Prag 5, Duškova 7 Studium im medizinischen Bachelor-Studiengang. Betreuer der Abschlussarbeit: doc. PhDr. Anna Mazalánová, Phd., MPH, RS, Prag. 2020. Die Bachelorarbeit heißt Pflegeprozess bei einem Patienten mit Colles-Fraktur. Der theoretische Teil konzentriert sich auf die Ätiologie …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Anna Mazalánová, PhDr.
  • Oponent: PhDr. Renata Procházková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma