Bc. Michael Miklaš

Diplomová práce

Vojenská hrozba Korejského poloostrova

The Military Threat of the Korean Peninsula
Anotace:
Diplomová práce analyzuje vojenskou hrozbu Korejského poloostrova. Teoretická část se zprvu zabývá rozborem pojmů strach a hrozba, které s tématem úzce souvisí. Následující kapitola se zaobírá problematikou Korejského poloostrova, především jeho historií a faktorem jaderných zbraní. Závěr teoretické části popisuje vztahy Severní Koreje se státy v regionu (Jižní Korea, Japonsko, Čína, Rusko), Spojenými …více
Abstract:
The thesis analyzes the military threat of the Korean Peninsula. The theoretical part deals with the analysis of the terms fear and threat, which are closely related to the topic. The following chapter deals with the Korean Peninsula, especially it´s history and the factor of nuclear weapons. The conclusion of the theoretical part describes the relations of North Korea with the countries in the region …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2019
  • Vedoucí: MSc Jan Polišenský, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní