Věra Strejčková

Diplomová práce

The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm

Využití marketingového minimalismu v marketingovém managementu firmy
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce Využití marketingového minimalismu v managementu firmy bude zjistit procento úspěšnosti snížení reklamních nákladů na produkt oproti produktu stávajícímu s uplatněním nízkonákladové marketingové komunikace, tj. s využitím marketingového minimalismu. Hlavní cíl práce je soustředěn do části praktické. Zásadním úkolem bude provedení analýzy marketingové strategie stávajícího …více
Abstract:
The main aim of the diploma thesis The use of marketing minimalism in company management will determine the percentage of success of the reduction of the advertising costs of the product compared to the product existing with the application of low cost marketing communication, using marketing minimalism. The main objective of the thesis is concentrated on the practical part. The key task will be to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Marie Hesková
  • Oponent: Monika Harantová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71151