Theses 

The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm – Věra Strejčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Věra Strejčková

Diplomová práce

The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm

Využití marketingového minimalismu v marketingovém managementu firmy

Anotace: Hlavním cílem diplomové práce Využití marketingového minimalismu v managementu firmy bude zjistit procento úspěšnosti snížení reklamních nákladů na produkt oproti produktu stávajícímu s uplatněním nízkonákladové marketingové komunikace, tj. s využitím marketingového minimalismu. Hlavní cíl práce je soustředěn do části praktické. Zásadním úkolem bude provedení analýzy marketingové strategie stávajícího produktu, navazovat bude zjednodušení v kontextu s marketingovým minimalismem. Bude vytvořen návrh marketingové strategie s využitím marketingového minimalismu ve společnosti s ručením omezeným.

Abstract: The main aim of the diploma thesis The use of marketing minimalism in company management will determine the percentage of success of the reduction of the advertising costs of the product compared to the product existing with the application of low cost marketing communication, using marketing minimalism. The main objective of the thesis is concentrated on the practical part. The key task will be to analyze the marketing strategy of the existing product, to simplify in the context of marketing minimalism. A marketing strategy proposal will be developed using marketing minimalism in a limited liability company.

Klíčová slova: marketingová komunikace, snížení nákladů, produkt, marketingová strategie, nízkonákladová marketingová komunikace, Inovace

Keywords: marketing communication, Innovation, low cost marketing communication, reduction costs, product, marketing strategy

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2017
  • Vedoucí: Marie Hesková
  • Oponent: Monika Harantová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71151


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:38, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz