Andrea Štěpánová

Bakalářská práce

Efektivní sazba daně vybraného podniku v roce 2015

Effective tax rate of the company in 2015
Anotace:
Tato práce se věnuje efektivní sazbě daně z příjmů vybraného podniku a jeho srovnání se statutární sazbou daně z příjmů právnických osob. V teoretické části je definována obecně efektivní sazba daně a uvedeny možnosti jejího členění. Následuje stručný přehled daňového systému České republiky s podrobnějším zaměřením na daň z příjmů právnických osob a její konstrukci. Praktická část se věnuje analýze …více
Abstract:
This thesis focuses on the effective income tax rate of the company and its comparison with the statutory corporate tax rate. The theoretical part includes general definition of effective tax rate and describes its classification. Furthermore it describes Czech Republic's tax system with a detailed focus on corporate income tax and its calculation. The practical part analyses the effective income tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2016
  • Vedoucí: Květa Kubátová
  • Oponent: Jonáš Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52030