Ing. Anastasiia Lavrentyeva

Master's thesis

Leadership and Management - How to Manage Effectively in Order to Achieve Results, Application on Corporate Practice

Leadership and Management - How to Manage Effectively in Order to Achieve Results, Application on Corporate Practice
Abstract:
Studie konceptu vedení, motivace a spokojenosti s prací stále probíhají. Jak ukazují studie pracovní činnosti, spokojenost s prací je nejdůležitějším, ale kontroverzním faktorem při zvyšování produktivity a efektivity práce. Pokud jsou zaměstnanci s prací spokojeni, budou podle toho motivováni k tomu, aby dělali vše, co je v jejich silách. Má vůdčí chování významný dopad na spokojenost s prací? Jaký …more
Abstract:
Studies of the concept of leadership, motivation, and job satisfaction are still ongoing. As studies of labor activity show, job satisfaction is the most important, but controversial factor in increasing labor productivity and efficiency. If employees are satisfied with the work, then accordingly they will be motivated to do everything as best as possible. Does leadership behavior have a significant …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní