Bc. Lucie Hédlová

Bakalářská práce

Integrace dětí cizinců v rámci povinné školní docházky v Brně.

"Integration of foreigners` children within compulsory school attendance in Brno".
Anotace:
Tato práce je analýzou zabývající se integrací dětí-cizinců do české společnosti v rámci povinné školní docházky na vybraných základních školách v Brně. Hlavním cílem práce bylo na základě odborné literatury stanovit možné typy integrace, zjistit jejich výskyt na vybraných základních školách v Brně a prostřednictvím konkrétních typů integrace a způsobů jejich dosažení definovat, jakými způsoby na těchto …více
Abstract:
This work is the analysis concerning with the integration of children-foreigners into the Czech society within compulsory school attendance at chosen basic schools in Brno. The main aim of the work was to determine possible types of integration based on specialized literature, to find out their occurrence at the chosen basic schools in Brno and to define through them and through the ways of their achievement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií