Bc. Vladimíra Bartáková

Diplomová práce

Monetární politika Evropské centrální banky pohledem panelového strukturálního VAR modelu

Monetary policy of the European Central Bank: A panel SVAR approach
Abstract:
The aim of this thesis is to identify and quantify the impact of the European Central Bank for euro area countries in the last fifteen years. To achieve this objective, I am using structural vector autoregression (SVAR) models, which I estimate using time series as well as in a panel form. The dynamic properties of the estimated models will be examined using impulse responses, variance decomposition …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je identifikovať a kvantifikovať dopady Európskej centrálnej banky na krajiny eurozóny v posledných pätnástich rokoch. K dosiahnutiu tohto cieľa využívam štrukturálne vektorovo autoregresné (SVAR) modely, ktoré budem odhadovať na časových radách a tak isto v panelovej podobe. Dynamické vlastnosti modelov preskúmam s využitím impulzných odoziev, variančnej dekompozície …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta