Bc. Hana Dvořáková

Diplomová práce

Analytická a syntetická metoda v příkladech

Anotace:
Tato diplomová práce je sbírkou řešených příkladů z geometrie, přičemž každý z nich je vyřešen jak analyticky (tzn. početně), tak synteticky (tedy konstrukčně). Výběr příkladů byl proto podroben požadavku, aby oba dva způsoby řešení byly vhodné. Zpracovaná látka je rozšířením středoškolského učiva, proto u čtenáře předpokládám znalosti základních pojmů a vlastností probíraných právě na střední škole …více
Abstract:
The diploma thesis is collection of solved geometry exercises. Each exercise is solved both analyticaly (numericaly) and syntheticaly (constructionaly). Exercises selection was done according to ability of both methods. Solved exercises are extension of highschoolar curriculum. There is expected a knowledge of highschoolar curriculum. The aim of the text is to show next possible ways of solving some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Bohumil Šmarda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství matematiky pro střední školy