Bc. Ivana Ottenschlägerová

Diplomová práce

Role krizového managementu při řešení průmyslových havárií v urbanizovaných oblastech

The role of crisis management in dealing with industrial accidents in urbanized areas
Anotace:
Lidská společnost je od svých počátků vystavována vlivu mimořádných událostí, které v různém rozsahu a intenzitě ohrožují zdraví, životy a majetek. Původně se jednalo o přírodní pohromy, mezi které lze zařadit zemětřesení, povodně, hurikány apod., s technickým rozvojem však přicházejí mimořádné události antropogenní – průmyslové havárie spojené s výbuchy, požáry, úniky toxických látek a radiace, velké …více
Abstract:
Since its beginnings, human society has been exposed to extraordinary events that threaten health, lives and property to varying degrees and intensities. Initially, these were natural disasters, including earthquakes, floods, hurricanes, etc. However, with technical developments are coming anthropogenic emergencies - industrial accidents involving explosions, fires, releases of toxic substances and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní