Bc. Petr PÍCHAL

Diplomová práce

Analýza systému datových schránek

Data Deposit Box System Analysis
Anotace:
Práce se zaměřuje na současný stav a vývoj e-Governmentu v České republice. Její největší část analyzuje současný stav projektu dato-vých schránek a nastiňuje možnosti rozvoje informačního systému pro tuto problematiku v následující etapě vývoje. Datové schránky byly uvedeny do provozu začátkem července 2009 jako unikátní projekt Ministerstva vnitra České republiky. Tento nástroj slouží k elektronickému …více
Abstract:
Work focuses on the current state and development of e-Government in the Czech Republic. The largest part analyzes the current status of the data deposit boxes project and outlines the opportunities for information system development in the next stage of expansion. Data deposit boxes were put into operation in early July 2009 as an unique project of the Ministry of Interior of the Czech Republic. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012
Zveřejnit od: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCHAL, Petr. Analýza systému datových schránek. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie