Bc. Jakub Drmola

Bakalářská práce

SEO optimalizace webové stránky se zaměřením na autodopravu

SEO optimisation for logistic company website
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je optimalizace webové stránky Balkan transport zaměřující se na automobilovou dopravu v působišti Balkánského poloostrova za pomocí metod SEO, nástrojů k její analýze a využití správných klíčových slov pro lepší dohledatelnost webové stránky. Práce je strukturovaná na dvě hlavní části. První teoretická část se zabývá teoretickými východisky vyhledávání na internetu, principy …více
Abstract:
The purpose of this bachelor's thesis is optimization of Balkan transport web page focusing on cargo transport in Balkan using SEO metod, tools for its analysis and the right use of key words for better searching of said web page. This thesis is structurated as follows: theoretical part which deals with starting points of searching on the internet, principles of searching and basic methods of SEO. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/m7a0j/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Radim Dolák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rostislav Fojtík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika