René Chudý

Bakalářská práce

Pracovní spokojenost osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci.

Job satisfaction of persons with disabilites in an organization.
Anotace:
Hlavním cílem práce je provést analýzu pracovní spokojenosti osob se zdravotním postižením ve vybrané organizaci. Vybranou organizací pro zjištění stavu pracovní spokojenosti je společnost BOIS Services s.r.o. Jako metoda výzkumu je pro tuto práci zvolená dotazníková metoda. V dotazníku jsou určeny aspekty pracovní spokojenosti a důležitosti, které se následně vyhodnocují. Celkem je v dotazníku 19 …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to analyze the work satisfaction of people with disabilities in a selected organization. The chosen organization for the determination of work satisfaction is BOIS Services s.r.o. As a method of research, a questionnaire method is used for this work. The questionnaire identifies aspects of work satisfaction and importance that are subsequently evaluated. There are 19 aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lukáš Durda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.