Bc. Uršula KLIMSZOVÁ

Bakalářská práce

Szmauzova divadelní metoda, jako možnost zvyšováni sociální vnímavosti a tvořivosti, sociální inteligence člověka a nácvik sociálních dovedností.

Szmauzov´s theatrical method assimilation like a possibility of social intelligence expansion
Anotace:
Bakalářská práce vychází z teoretických poznatků v oblasti divadla i sociální pedagogiky. Na teoretickou část navazuje část praktická, která dokumentuje průzkum a využití Szmauzovy divadelní metody jako možnosti rozšíření sociální inteligence. Metoda je uceleným systém cvičení a technik. Její teoretické prameny je možno dohledat v divadelních metodách Michaila Čechova, Jerzego Grotowského, divadelní …více
Abstract:
The thesis is coming out from the theoretical information in theatre area and social pedagogy. The theoretical part connects to the practical part, which is mapping a research and Szmauzov´s theatrical method assimilation like a possibility of social intelligence expansion. The method is comphrevensive system of exercising and techniques. The theoretically sources of informations can find in the theatrical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2009
Zveřejnit od: 15. 5. 2009
Identifikátor: 12164

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Marcela Musilová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMSZOVÁ, Uršula. Szmauzova divadelní metoda, jako možnost zvyšováni sociální vnímavosti a tvořivosti, sociální inteligence člověka a nácvik sociálních dovedností.. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.