Bc. Josef VÁCHAL

Diplomová práce

Dálkový sběr dat z měřicích přístrojů

Data remote collection from measuring devices
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je především návrh a realizace systému pro dálkový sběr dat z měřicích přístrojů. Úvodní kapitoly jsou věnovány seznámení s hardwarovou i softwarovou podstatou zvoleného řešení. Dále jsou popsány objekty, v jejichž prostorách bude projekt realizován. Následuje samotný návrh technického provedení, konfigurace všech zařízení, popis a úpravy základního softwarového řešení …více
Abstract:
The primary objective of this thesis is design and implementation of the system for supervisory control and data acquisition. The introductory chapters are supposed to make reader familiar with software and hardware of the chosen solution. The next part describes the buildings that are subjects of electrical network monitoring followed by design of technical solution and configuration. Further part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislav Jiřinec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCHAL, Josef. Dálkový sběr dat z měřicích přístrojů. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika