Kateřina Andrejková, DiS.

Bakalářská práce

Investiční dotace a jejich vliv na ukazatele hospodaření

Investment subsidies and their impact on economic indicators
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na investiční dotace, jejich vliv na vybrané ukazatele hospodaření a jejich interpretaci pro posouzení vhodnosti výběru možností financování pořízení dlouhodobého majetku. Práce obsahuje finanční analýzu vybraných poměrových ukazatelů. Finanční analýza je nadále rozšířená o modely alternativních možností. Komparací výsledků finanční analýzy reálné situace a zvolených modelů …více
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on investment subsidies, their impact on selected economic indicators and their interpretation for assessing the suitability of choosing options for financing the acquisition of fixed assets. The thesis contains a financial analysis of selected ratios. Financial analysis continues to be extended to include models of alternatives. By comparing the results of the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamila Beňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.