Michaela Peřinová

Bachelor's thesis

Etnografie humanitarismu

Ethnography of Humanitarianism
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou humanitární organizace v České republice i v zahraničí. Studentka se zabývá ochotou lidí přispívat humanitárním a charitativním organizacím. Dále se zabývá konkrétními organizacemi, které působí nejen na území České republiky. Za pomoci etnografických metod bude cílem této práce shrnout vliv organizací na lidi ochotné poskytovat finanční a materiální pomoc.
Abstract:
The theme of this work is a humanitarian organizations in the Czech republic and abroad. Student deals with people's willingness to contribute to humanitarian and charitable Organizations. It also deals with specific Organizations that are active not only in the Czech republic. With the help of ethnographic methods the aim of this paper wil be to summarize the impact of willing to provide finnancial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2016
  • Supervisor: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Peřinová, Michaela. Etnografie humanitarismu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická