Michaela Peřinová

Bachelor's thesis

Etnografie humanitarismu

Ethnography of Humanitarianism
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce jsou humanitární organizace v České republice i v zahraničí. Studentka se zabývá ochotou lidí přispívat humanitárním a charitativním organizacím. Dále se zabývá konkrétními organizacemi, které působí nejen na území České republiky. Za pomoci etnografických metod bude cílem této práce shrnout vliv organizací na lidi ochotné poskytovat finanční a materiální pomoc.
Abstract:
The theme of this work is a humanitarian organizations in the Czech republic and abroad. Student deals with people's willingness to contribute to humanitarian and charitable Organizations. It also deals with specific Organizations that are active not only in the Czech republic. With the help of ethnographic methods the aim of this paper wil be to summarize the impact of willing to provide finnancial …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2016
  • Vedúci: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peřinová, Michaela. Etnografie humanitarismu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická