BcA. Michael DOLEJŠ

Diplomová práce

Vizuální identita existujícího subjektu (funkční maketa grafického manuálu)

Visual identity of an existing entity (functional graphics manual mockup)
Anotace:
kde se zaměřil na redesign identity Národního technického muzea v Praze. Toto téma si vybral zejména pro to, že to již od dětství bylo jeho oblíbené muzeum, ale také proto to, že muzeum je jedno z mála státních muzeí, které neprošlo žádnou výraznou vizualní změnou a může dnes působit zaostale. Jeho cílem bylo vytvořit vizuální styl, který by by instituci pomohl s jejím renomé a zároveň zvýšil povědomí …více
Abstract:
Author of this master thesis choose the topic: Visual identity of an existing entity (functional graphics manual mockup); as part of his student specialisation. He more specifically choose redesign of National technological museum in Prague, since it is one if favourite museums, since early childhood. The reasons of the decisions was his intention to help this traditional institution to reimagine their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. MgA. Kristýna Fišerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠ, Michael. Vizuální identita existujícího subjektu (funkční maketa grafického manuálu). Plzeň, 2017. diplomová práce (MgA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/