Aneta VOMLELOVÁ

Bakalářská práce

Romské dítě "po škole" Význam romské kultury, rodinného, školního a neformálního (mimorodinného a mimoškolního) prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí

Roma child "after school". The importance of Romany culture, family environment, school and informal (outside the family and school) environment for upbringing and educating Romany children.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem romské kultury, rodiny, formálního a neformálního prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí. V teoretické části je nejprve představena romská kultura jako východisko pro výchovu a vzdělávání romských dětí. Dále výchova v romské rodině, co například znamená vychovávat dítě k romství a jak se liší romská výchova a vzdělávání od majoritní společnosti. Následně …více
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with the importance of Romany culture, family, formal and informal environment for upbringing and educating Romany children. In the theoretical part there is first introduced Romany culture as the base of upbringing and educating Romany children. There is also covered raising in Romany family, for example what it means to bring up a child to being Roma and what the differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 17261

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOMLELOVÁ, Aneta. Romské dítě "po škole" Význam romské kultury, rodinného, školního a neformálního (mimorodinného a mimoškolního) prostředí pro výchovu a vzdělávání romských dětí. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální péče / Sociální a charitativní práce

Práce na příbuzné téma

Všechny práce
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 78cke7 78cke7/2
31. 3. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.