Ing. Vojtěch Zeman

Bakalářská práce

Optimalizace technologických postupů výrobní linky GASPARINI

Anotace:
Předmětem bakalářské práce je výroba sendvičových lamel na výrobní lince. V teoretické části je pojednáno o procesu tváření. Je zde popsána technologie tváření a jeho druhy rozdělení. Dále je tato část věnována ohýbání. Tato část se zabývá technologií ohýbání a typům ohýbání podle použité technologie a podle použitých strojů. Dále je v teoretické části práce místo pro výrobu sendvičových konstrukcí …více
Abstract:
The subject of the Bachelor's thesis is the production of composite lamellas on the production line. In the theoretical part is discussed about the process of forming. Described here technology of forming and types of division. This part deals with further bending. This part discusses the technology of bending and bending types according to the technology used and according to the used machinery. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ján Majerník, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenství

Práce na příbuzné téma