Theses 

Financial Analysis of the China Mobile Company – Yulei Chen

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yulei Chen

Bakalářská práce

Financial Analysis of the China Mobile Company

Financial Analysis of the China Mobile Company

Anotace: This work is focused on China Mobile Limited. The main objective of this work is to evaluate financial performance of China Mobile Limited. First, the method of financial analysis is explained. Common-size and financial ratios analysis are described in detail, DuPont analysis is evaluated from financial ratios and dissected each selected item, main attention is paid to the indicators that is used latter in the work. Second, the characterisation of this company is stated. The introduction of the company, the shareholders’ structure in this company, management team, corporate culture and the company’s achievements are explained clearly. Next, analysis of the company’s financial situation is carried out through the method of the financial analysis and some figures of China Mobile Limited company’s financial statement.

Abstract: This work is focused on China Mobile Limited. The main objective of this work is to evaluate financial performance of China Mobile Limited. First, the method of financial analysis is explained. Common-size and financial ratios analysis are described in detail, DuPont analysis is evaluated from financial ratios and dissected each selected item, main attention is paid to the indicators that is used latter in the work. Second, the characterisation of this company is stated. The introduction of the company, the shareholders’ structure in this company, management team, corporate culture and the company’s achievements are explained clearly. Next, analysis of the company’s financial situation is carried out through the method of the financial analysis and some figures of China Mobile Limited company’s financial statement.

Klíčová slova: common-size analysis, finncial ratio analysis, DuPont analysis, influence quantification, liquidity, profitability, solvency

Keywords: common-size analysis, finncial ratio analysis, DuPont analysis, influence quantification, liquidity, profitability, solvency

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz