Bc. Vítězslav Trojna

Bakalářská práce

Přínosy vstupu na burzu formou IPO z hlediska akciové společnosti v ČR

Benefits of IPO from the perspective of joint stock companies in the Czech republic
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje primární úpis akcií z pohledu české společnosti a financování jejich potřeb. Práce analyzuje pozitiva a negative primárního úpisu ve vztahu k běžným způsobům financování.
Abstract:
This bachelor thesis presents initial public offering from the perspective of Czech company and financing of its needs. The thesis analyzes positives and negatives of initial public offering in respect to ordinary types of financing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní