Bc. Michal Bednář

Diplomová práce

Modelování krizových scénářů v prostředí WebSphere Business Modeler

Modelling of Process Scenarios in WebSphere Business Modeler
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou krizového managementu, konkrétně činností složek integrovaného zahranného systému ČR při společném zásahu. Mým úkolem je seznámit se a charakterizovat problematiku krizového řízení, BPM (Business Process Management) a popsat balík programů IBM WebSphere Software, především pak Websphere Business Modeler. V tomto prostředí dále namodelovat proces a demonstrovat …více
Abstract:
Master's thesis concerns with crisis management, especially with the activities of the Integrated Rescue System of the Czech Republic during their collective rescue actions. My objective is to familiarize with the basics of the crisis management, Business Process Management (BPM) and describe software suite IBM WebSphere Software, mainly WebSphere Business Modeler. Next goal is to create a process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky