Kateřina Hrubošová

Bakalářská práce

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování

Communication with the Public in the Emergency Planning Zone
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunikací s veřejností v zóně havarijního plánování, resp. jakými způsoby lze veřejnost v zóně havarijního plánování informovat o prevenci, způsobu varování a zásadách žádoucího chování v případě vzniku havárie u objektu nakládajícího s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány literární …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on communication with the public in the area of emergency planning, especially the ways in which the public can become involved in planning, information and prevention, the method of warning and the principles of desirable behavior in the event of an accident at the facility handling hazardous chemicals and mixtures. The thesis is divided into theoretical and practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Robert Pekaj

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrubošová, Kateřina. Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe