Tomáš Pelc

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku GZ Digital Media a.s.

The financial analysis of GZ Digital Media a.s.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu a zjistit finanční zdraví podniku GZ Digital Media a.s. za roky 2007-2010. Dalším cílem je získané hodnoty porovnat s průměrnými hodnotami v odvětví. Nakonec práce obsahuje tříletý finanční plán podniku. Práce je členěna do dvou částí. První část představuje použité metody a uvádí použité vzorce. V druhé části, aplikační, je provedena samotná …více
Abstract:
The goal of this bachelor's thesis is to perform financial analysis and diagnose financial health of GZ Digital Media a.s. during years 2007-2010. Next goal is to compare gained figures with average figures of branch. Last goal is to construct a short term financial plan. This thesis is divided in to two parts. First part introduces methods and formulas, which are used in the thesis. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: Michal Bobek
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33319