Ladislav Klusák

Bakalářská práce

Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací

Structurated Work Music at Children with Light Mental Retardation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou strukturované hudby u žáků s lehkou mentální retardací v základních školách praktických, respektive v Základní škole praktické v Horních Počernicích a vycházela tak ze současného stavu v dané oblasti. Jejím cílem bylo zjistit, jakým způsobem strukturovaná práce s hudbou ovlivňuje žáky a jaký má pro žáky s lehkou mentální retardací přínos. Práci tvořily dvě …více
Abstract:
Bachelor's thesis dealt with the issue of structured music for pupils with mild mental retardation in practical elementary schools, respectively Practical elementary school (Základní škola praktická) in Horní Počernice and based on the current situation in the area. Its aim was to find out how music affects pupils structured and what is for students with mental retardation benefit. Work consisted of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Pejřimovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klusák, Ladislav. Strukturovaná práce s hudbou u dětí s lehkou mentální retardací. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická